Ozonoterapia

Ozon działa silniej niż antybiotyk. Niszczy bakterie, wirusy i grzyby, które leżą u podłoża wielu poważnych chorób. Działa przeciwzapalnie. Pobudza do działania nasz system odpornościowy, który zaczyna samodzielnie wytwarzać związki zwalczające procesy chorobowe i ogniska zapalne.

Ozonoterapia – to medyczne zastosowanie mieszaniny tlenowo – ozonowej. Ozon jest substancją, która w podaniu ogólnoustrojowym intensywnie działa na rzecz regeneracji organizmu człowieka. Główne działania ozonoterapii to wzmocnienie układu odpornościowego, intensywne „wymiatanie” wolnych rodników, lepsze dotlenienie organizmu, regulacja aktywności genów oraz efekt przeciwzapalny.

Wzmocnienie układu odpornościowego

Układ odpornościowy – to podstawa naszego zdrowia. Jego niedomaganie występuje niemal w każdej chorobie przewlekłej. Działanie ozonu na układ odpornościowy jest wielokierunkowe i najlepiej określa je termin immunomodulacja:

  • wspomaga organizm w walce z drobnoustrojami, co ma kluczowe znaczenie w przewlekłych infekcjach
  • wspomaga wyszukiwanie i eliminowanie komórek zmutowanych – to znaczenie pierwszoplanowe zarówno w profilaktyce, jak i terapii chorób nowotworowych
  • wycisza nadreaktywność układu odpornościowego, jaka ma miejsce w alergiach i chorobach autoimmunizacyjnych.

DZIAŁANIA OZONOTERAPII 

  • wzmocnienie układu odpornościowego
  • intensywne „wymiatanie” wolnych rodników
  • lepsze dotlenienie organizmu
  • regulacja aktywności genów
  • efekt przeciwzapalny

Intensywne „wymiatanie” wolnych rodników

Stres oksydacyjny – to stan, w którym organizm nie radzi sobie z nagromadzeniem wolnych rodników. Prowadzi do uszkodzenia komórek i tkanek, a w konsekwencji – do chorób przewlekłych, takich jak choroby autoimmunizacyjne czy nowotwory. Działanie ozonu polega na aktywacji wewnętrznych układów antyoksydacyjnych, jakie posiada nasz organizm, umożliwiając „gruntowne porządki” w postaci intensywnego „wymiatania” nagromadzonych w ciele wolnych rodników. Tym samym prowadzi do zmniejszenia poziomu stresu oksydacyjnego.

Dotlenienie organizmu

Tlen to pierwiastek niezbędny do funkcjonowania każdej komórki naszego ciała. Krew, układ krążenia i układ oddechowy współpracują na rzecz dobrego dotlenienia wszystkich tkanek, a my sami możemy je wspomagać przez codzienną aktywność fizyczną. Jednakże w różnych chorobach dochodzi do niedostatecznego utlenowania organizmu. Ozon przychodzi tu z pomocą poprzez mechanizmy:

  • Regulacja mikrokrążenia – czyli poprawa funkcjonowania najmniejszych naczyń, przez które zachodzi wymiana gazowa. Niezwykle istotny czynnik w chorobach takich jak cukrzyca, choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa) czy niedokrwienie kończyn dolnych.
  • Przesunięcie krzywej dysocjacji tlenu (czyli zdolności pobierania i oddawania tlenu przez hemoglobinę), dzięki czemu tlen znacznie wydajniej nasyca krew i skuteczniej niż w zwykłych warunkach oddawany jest tkankom i narządom.

Regulacja aktywności genów oraz efekt przeciwzapalny

Ozon we krwi reguluje aktywność genów we wszystkich komórkach organizmu, w tym genów odpowiedzialnych za kontrolę podziałów komórkowych (protoonkogenów). Geny te, funkcjonując wadliwie, potęgują podziały komórek (taka sytuacja ma miejsce w komórkach nowotworowych).

Ozon działa w komórkach, zawierających jądro komórkowe, również poprzez regulację ekspresji genów dla tzw. czynników jądrowych: NF-KB i nrf2. Za pośrednictwem tych dwóch czynników redukowany jest również stan zapalny, szczególnie przewlekły (bo dochodzi wówczas do przecięcia tzw. błędnego koła stanu zapalnego, gdzie zapalenie jest przyczyną dalszego nasilenia stanu zapalnego). Jest to podstawowy mechanizm, w którym obserwujemy ustępowanie dolegliwości związanych z przewlekłym stanem zapalnym, jak choćby bólu stawów w RZS (reumatoidalne zapalenie stawów).

SPOSOBY LECZENIA OZONEM

Zabieg autohemotransfuzji (LAH – Large AutoHemotherapy) – dożylna, najbardziej skuteczna forma ozonoterapii. Polega na pobraniu krwi pacjenta do próżniowej butelki, do której następnie dodaje się mieszaninę tlenowo – ozonową. Kolejno, krew nasyconą ozonem podaje się z powrotem do organizmu pacjenta, dożylnie, w obiegu zamkniętym. Zabieg trwa około 15 minut, wymaga jednego wkłucia dożylnego.

Mała autohemotransfuzja (SAH – Small AutoHemotherapy) – polega na domięśniowym podaniu własnej, naozonowanej krwi (10-20ml). Metoda intensywnie aktywująca układ odpornościowy.

Zabieg dojelitowy (doodbytnicze podanie mieszaniny tlenowo – ozonowej w formie gazowej, RI – Rectal Insufflation) – może być stosowany jako alternatywa dla podania dożylnego, gdyż ozon podany tą drogą wywiera również działanie ogólnoustrojowe. Ozon w postaci gazu podaje się doodbytniczo specjalnym zestawem do podania rektalnego. Ozon dostaje się do ściany jelita grubego, przez którą przenika do krwi. Jest to zabieg nieskomplikowany i bezbolesny. Zestaw zabezpiecza komfort zabiegu, gdyż pacjent samodzielnie reguluje prędkość i siłę podawania gazu. Ocenia się, że skuteczność trzech zabiegów dojelitowych jest równa dwom zabiegom autohemotransfuzji. Metoda polecana szczególnie pacjentom, u których występują choroby w obrębie jelita grubego, gdyż miejscowe działanie ozonu będzie się w tym wypadku sumowało z działaniem ogólnoustrojowym. Ten typ terapii może być także stosowany u dzieci.

©2021 EvaAboo.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga! Zawarte na stronie informacje: Nie są poradą medyczną, nie mają na celu diagnozy lub określenia metody leczenia jakiejkolwiek choroby i nie zastępują porady lekarza. Mogą być przydatne dla każdego, kto choruje przewlekle lub chciałby przed takimi chorobami się ustrzec. Ich celem jest wsparcie zdrowia oraz procesu zdrowienia.