Tlenoterapia dożylna

Tlenoterapia Dożylna jako Intravenos Sauerstoff-Insufflations-Therapie (IOT – Oxyvenierungstherapie). Terapia OXY,należy do terapii wspomagających. Polega ona na dożylnym podawaniu tlenu medycznego. Stosowana jest w większości przypadków w chorobach przewlekłych, w których to procesy zapalne odgrywają główną rolę. Tlenoterapia ma silne działanie przeciwzapalne oraz poprawia ukrwienie, zmniejsza skutki stresu oksydacyjnego (stanu zaburzonej równowagi pomiędzy wolnymi rodnikami a antyoksydantami). Dotyczy to osób narażonych na życie w nadmiernym stresie. 

Tlenoterapia Dożylna jest również bardzo skutecznym naturalnym biologicznym środkiem przeciwdziałającym starzeniu się.

Mechanizm działania Tlenoterapii Dożylnej nie polega na zwiększaniu stężenia tlenu we krwi. Wprost przeciwnie, w żyłach przepływa krew o niskiej zawartości tlenu. Mikropęcherzyki Tlenu Medycznego, które zostają wprowadzone dożylnie, stają się specyficznym bodźcem, który w dlaszym etapie w śródbłonku naczyń tkanki płucnej, wywołuje korzystne reakcje terapeutyczne w postaci zwiększenia poziomu białych krwinek – Granulocytów Eozynofilowych. 

Eozynofile uwalniają enzym 15-lipokzygenazę-1, któremu przypisuje się działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Może to być ważny mechanizm działania według Regelsberga, który odgrywa szczególnie dużą rolę w przewlekłych procesach zapalnych i alergiach.

Stężenie eozynofilów we krwi wynosi zwykle 3%, a po Tlenoterapii Dożylnej wzrasta do 20%. Stan ten może się utrzymać nawet do czterech miesięcy po 1 Cyklu 20-25 zabiegów. Pod wpływem eozynofilowej peroksydazy, z kwasu arachidonowego w obecności cyklooksygenazy i tlenu wytwarzana jest Prostacyklina. Dochodzi do hamowanie syntezy Leukotrienów.

Zwiększenie stężenia PG1 w przypadku prostacykliny powoduje cuda w ciele

Skuteczność Tlenoterapii Dożylnej, szczególnie w zaburzeniach krążenia, wynika właśnie ze zwiększenia ilości Prostacykliny PGI2.

To przesuwa równowagę między tromboksanem TXA2 a prostacykliną na korzyść PGI2. Zwiększenie poziomu 2,3-difosfoglicerynianu powoduje przesunięcie w prawo krzywej wiązania tlenu.

Wzrasta powinowactwo tlenu w płucach i poprawia się dostarczanie tlenu na obrzeża organizmu ( kończyny górne i dolne )

Poprzez działanie przeciwpłytkowe prostacyklin, ulegają też poprawie właściwości serologiczne krwi, co prowadzi do zmniejszenia wartości hematokrytu, a także do zmniejszenia lepkości osocza krwi.

Dzięki niższej lepkości krwi i rozszerzeniu naczyń krwionośnych, tętniczki i najmniejsze naczynia włosowate mogą być lepiej perfundowane, co powoduje znaczną poprawę w dostarczaniu zarówno tlenu, jak i składników odżywczych do wszystkich tkanek i narządów.

Prostacyklina wpływa również korzystnie na metabolizm cholesterolu

Prostacyklina ma również działanie rozszerzające oskrzela i moczopędne.

Cząsteczki tlenu we krwi powodują w organizmie

  • znaczny wzrost peroksydazy glutationowej
  • wzrost gamma globuliny, prealbuminy i fibrynogenu
  • zwiększenie liczby leukocytów eozynofilowych i zasadochłonnych
  • normalizacja cholesterolu, trójglicerydów, aminotransferaz i lipoprotein
  • normalizacja wartości spoczynkowej mleczanu
  • normalizacja  wodorowęglanów, a tym samym stabilizacja pH krwi

Prostacykliny 

  • mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne
  • hamują agregację ( zlepianie się ) płytek krwi
  • mają działanie przeciwutleniające
  • hamują przerzuty nowotworowe

W wyniku Tlenoterapii Dożylnej dochodzi do zwiększenia poziomu Eozynofilii. 

Jest to podobny efekt jaki obserwujemy w infekcjach pasożytami. Jest wysoce prawdopodobne, że mikrocząsteczki tlenu w krwi wiążą się tylko częściowo z hemoglobiną i są traktowane jako obce cząstki ( antygeny ),  powoduje to migrację eozynofilii z tkanek do krwioobiegu.

Argument ten, przemawia również za wzrostem chorób alergicznych i autoimmunologicznych w związku z prowadzeniem obecnie nadmiernie higienicznego trybu życia, czyli braku stymulacji układu odpornościowego, między innymi przez pasożyty, które towarzyszyły ludzkości setki tysięcy lat i stały się ważnym ogniwem równowagi immunologicznej, która obecnie została, dość nagle zachwiana.

Diagnostyka laboratoryjna biochemicznych parametrów krwi zachodzących podczas Tlenoterapii Dożylnej 

Mamy tutaj do czynienia z aktywacją kaskady kwasu arachidonowego z następowym wzrostem Prostaglandyn. Okazało się, że Prostacyklina  PGI2, która działa przeciwzapalnie, poprawia ukrwienie, zmniejsza przerzuty, produkowana jest w większej ilości jak prozapalny PGE2 czy prozakrzepowy Tromboksan.

Produkcja PGD2 poprawia procesy snu, jak i stymuluje produkcję 15 D-PGJ2, która z kolei zwiększa antyoksydacyjną pojemność organizmu.

Dochodzi do zmniejszenia migracji komórek zapalnych z krwioobiegu do tkanek organizmu.

W szpiku kostnym dochodzi do stymulacji produkcji Granulocytów Eozynofilowych oraz zmniejsza się ich przemieszczanie, co pozwala na podstawie ich poziomu we krwi określić skuteczność działania Tlenoterapii Dożylnej.

Zmniejszenie czynnika martwicy nowotworów TNF-α o 50-70%,
wpływa na silne działa przeciwzapalnie

Po 10 zabiegach Tlenoterapii Dożylnej zwiększa się o 38% poziom HDL Paraoxonase-1, który obniża działanie oxydacyjne.

Zwiększenie poziomu komórek T-Regulatorów jest miernikiem modulowania reakcji immunologicznych organizmu.

Następuje wyrównanie balansu pomiędzy Neopterins Interferonu Gamma a ECP jako parametru reakcji alergicznych, co jest dowodem na to, że Tlenoterapia Dożylna harmonizuje Układ Reakcji Immunologicznych.

Czułe Parametry Mitochondrialne jak, Mutacje Mitochondrionalnego DNA, PGC1a, NRF2, Rhodanaseaktivität, Mitochondrialne ATP, wskazują na zwiększoną obecność Mitochondriów ze mniejszą ilością mutacji. Jest to dowód na to, że Pacjent posiada optymalny poziom witalności.

Dobre zaopatrzenie w Omega-3-Kwasy Tłuszczowe ( EPA i DHA ) powoduje, że powstają w większej ilości E-Resolvine i D-Resolvine, które mają pozytywny wpływa na chroniczne zapalenia. Od tych substancji zależy też produkcja Endogennych Cannabinoidów jak 2-AG i Anandamid, które mają działanie poprawiające nastrój jak i przeciwbólowe.

Stosowanie niskich dawek ASS ( około 100 mg ) również umożliwia produkcję D-3-Resolvine.

©2021 EvaAboo.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uwaga! Zawarte na stronie informacje: Nie są poradą medyczną, nie mają na celu diagnozy lub określenia metody leczenia jakiejkolwiek choroby i nie zastępują porady lekarza. Mogą być przydatne dla każdego, kto choruje przewlekle lub chciałby przed takimi chorobami się ustrzec. Ich celem jest wsparcie zdrowia oraz procesu zdrowienia.